Gemoedelijk kamperen op het Walcherse platteland!

Het akkerbouwbedrijf

Op het akkerbouwbedrijf worden afwisselend tarwe, suikerbieten, aardappels en graszaad geteeld. Sinds de laatste ruilverkaveling ligt alle grond rondom de boerderij. De grondsoort is lichte klei. 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar, meestal eind maart / begin april, worden de suikerbieten gezaaid. Het moment van zaaien hangt af van de weersomstandigheden en of de grond droog genoeg is om te kunnen zaaien. 

 

 

 

 

De suikerbieten kunnen vanaf september gerooid worden. Ze worden bewaard op de bietenhoop totdat ze opgehaald worden  om te worden vervoerd naar de suikerfabriek. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graszaad wordt gezaaid in september of oktober. Hier werd Engels raaigras gedorsen. Na de eerste oogst kan het gras op het land blijven staan voor een tweede oogst in het volgende jaar. Het graszaad wordt gebruikt als zaaizaad in weidemengsels. Het hooi dat na het dorsen overblijft wordt in balen geperst. Enkele balen gebruiken wij om in de winter aan de pony's te voeren. De rest wordt verkocht als voer voor koeien.

 

 

 

Hier wordt stro geperst. De combine heeft alle tarwekorrels uit de halmen gedorsen. Het graan wordt vervoerd naar de graan-handel, wat op het land achterblijft zijn de stengels en de resten van de halmen. Wanneer dit droog genoeg is wordt het in grote strobalen geperst. Een paar balen gebruiken wij als strooisel voor de pony's in de wintermaanden. De rest van de strobalen wordt verkocht. Het wordt bijvoorbeeld gebruik in de bollenteelt, manege's en dierentuinen.